Leefstijl

gezond@dokterbloem.nl

Piet Heinstraat 11 | 7204 JN Zutphen | 0575-775546

Weetjes over leefstijl

Op 45-jarige leeftijd heeft slechts 8% geen risicofactor voor hart- en vaatziekten | 75% van de mensen vindt hun eigen leefstijl gezond | Nauwelijks 10% van de mensen eet daadwerkelijk dagelijks 200 g groente en 2 stuks fruit | Ruim de helft van de bevolking is te zwaar | We eten per persoon per jaar ruim 37 kilo suiker | Meer dan de helft van de bevolking voldoet niet aan de beweegrichtlijnen | Het duurt ongeveer 6 weken om nieuw gedrag aan te leren | Iets volhouden lukt het beste als je met 6 medestanders bent | Gelukkig zijn is een belangrijke voorwaarde voor gezond gedrag | Eenzaam zijn is erg stressvol.

Beweging

Gebrek aan beweging is minstens zo slecht als roken. Er wordt gekeken welke vorm van beweging bij je past en op welke manier dit in je dagelijks leven kan worden ingepast. 

 

Lidmaatschappen

Eenzaamheid is één van de grootste oorzaken van stress. Zijn er voldoende ondersteunende sociale contacten, zoals vrienden, familie, buurtgenoten?

Zo nodig kijken we naar uitbreiding van het sociaal vangnet.

 

Ontspanning

Niet weten hoe met stress om te gaan is de grootste oorzaak van ziekten. Naast de fysiologische gevolgen van chronische stress, kan het slapeloosheid veroorzaken door verstoring van het circadaans ritme. Ook zorgt het voor verkeerde manieren van ontspannen door bijvoorbeeld roken of alcoholgebruik. Het wordt steeds belangrijker om bewust ontspanning te zoeken, zodat je weet waar de pauze-knop zit.

 

Eten en drinken

Vooral vulling en weinig voeding is één van de belangrijkste oorzaken van de Westerse welvaartsziekten. Vanuit een globale voedingsanamnese zijn vaak al eenvoudige aanbevelingen te doen. In andere gevallen is er intensievere begeleiding nodig, van diëtetiek tot leren koken. We kijken wat haalbaar voor je is. Het gaat hier bewust om het aanpassen van het voedingspatroon, niet om het volgen van een dieet.

 

Motieven

Geen doel hebben in het leven, geen zingeving ervaren, kan een grote bron van stress zijn. Welke zaken vergen veel van jouw aandacht? Te denken valt aan verlies van baan en financiële zorgen. Belangrijk is om te kijken op welke manier invulling aan je leven wordt gegeven, zodat dit voor jou als zinvol wordt ervaren.

BLOEM® Methodiek is een proces met 5 fasen. In deze methodiek is nadrukkelijk aandacht voor belemmerende overtuigingen die nieuw gedrag in de weg staan, zodat ook op de lange termijn gezond gedrag wordt volgehouden. Ook zal er worden gezocht naar aansluiting in eigen omgeving of via een digitaal platform. Op die manier is de kans groter dat gezond gedrag beter wordt volgehouden.

 

BLOEM® is een metafoor voor tot bloei komen, dus mogen zijn wie je bent, en anderzijds een acroniem, waarbij elke letter staat naar een aspect dat belangrijk is voor iemands gezondheid:

Beweging - Lidmaatschappen - Ontspanning - Eten en drinken - Motieven